אביאל טוכטרמן


אבד כותב! פרס ינתן למוצא הישר.


מאמרים וסיפורים באתר:

ואלה תולדות…

09 באוגוסט 2001 | מאת

היסטוריה אלטרנטיבית – האימפריה העברית שולטת על חלק ניכר מאסיה. צבא עברי צועד בפקין ומאדיר את שם אלוהים בעיניי הצ'ינים.