אורטל פלדמן


סטודנט למתמטיקה באוניברסיטה העברית, חובב טיולים, דרכים מפוקפקות ובלוז, ונסיעות ארוכות שמשלבות אותם יחדיו.


מאמרים וסיפורים באתר:

לבלר

29 בספטמבר 2017 | מאת

כבר אלפי שנים הוא מנהל את החוזים שגנוזים בגנזך החשוך, שם למטה. אבל גם ללבלר מסור יש לפעמים שאלות שדורשות בירור.