אמנון סטופ


אבד כותב! פרס ינתן למוצא הישר.


מאמרים וסיפורים באתר:

העיר האמיתית של רוג'ר זילאזני

13 ביוני 2001 | מאת

רוג'ר זילזני פרסם שלל ספריו בחייו, אך לדעת רבים, גולת הכותרת של יצירתו היא סדרת אמבר. מה יש בה, באמבר?