דבורה מגנג'י


לא נראתה בארץ מזה ימים רבים.


מאמרים וסיפורים באתר:

על יצירתו של גאי גבריאל קיי

26 בדצמבר 2000 | מאת

סקירה על יצירתו של גאי גבריאל עד תחילת המאה נוכחית. כותבת המאמר, דבורה מגנאג'י, אחראית גם על בנייתו של האתר הרשמי של קיי.