שלי לי


אתר: http://www.shelly-li.com/The_Official_Website_of_Author_Shelly_Li/Home.html

עוד לפני גיל 18 הספיקה שלי לי לפרסם כעשרים סיפורים ולמכור רומאן ראשון באורך מלא, שעליו היא שוקדת בימים אלה ממש. סיפוריה התפרסמו ב-Nature, ב-Cosmos Online ועוד.


מאמרים וסיפורים באתר:

המצנח

18 ביולי 2010 | מאת | תרגום: ענבר גרינשטין

אהבת נעורים מובילה את הגיבור לחיפוש של שנים אחרי מציאות בשוקי האיברים הנידחים ביותר.