alon@who


כתב יד שנמצא בבקבוק.


מאמרים וסיפורים באתר:

פרויקט בלי פאניקה – סיפור מספר 5

23 באפריל 2002 | מאת

קרב לחיים ולמוות מסתיים בצורה מפתיעה – פחות או יותר. סיפור חמישי בפרויקט "בלי פאניקה".