שון ויליאמס


אתר: http://eidolon.net/homesite.html?author=seanwilliams


מאמרים וסיפורים באתר:

לעולמים

16 באפריל 2002 | מאת | תרגום: רני גרף

תשמירי הזכרון מנהלים את גשושת הסיור שנשלחה לכוכבים רחוקים. במשך המסע הארוך הם נאלצים להתעמת עם המגבלות הטמונות בעצם קיומם.