הייזל


אבדה כותבת! פרס ינתן למוצא הישר.


מאמרים וסיפורים באתר:

The Spellsong Cycle / L. E. Nodesitt

19 במאי 2001 | מאת

כן כן, גם גברים מסוגלים ליצור דמויות נשיות אמינות בפנטזיה. צריך רק לדעת לכתוב.