drumin


כתב יד שנמצא בבקבוק.


מאמרים וסיפורים באתר:

Windhaven / G.R.R. Martin and Lisa Tuttle

05 ביוני 2001 | מאת

בעולם השם ווינדהייבן חיים שני מעמדות – מעופפים וכאלה שהולכים על פני האדמה. סקירה על ספרם של מרטין וטאטל.