V4


שומר באלמוניות על קנאותו.


מאמרים וסיפורים באתר:

תחרות סיפורי פורים – מי הוא מי?

26 בפברואר 2002 | מאת

היה זה הכינוס הראשון של הוועדה מטעם משרד החוץ של הפדרציה של מערכת-השמש, שעליה הוטלו החובה והסמכויות להתכונן לקונגרס הכלל-גלקטי הראשון.

תחרות סיפורי פורים – נושא לשיחה

26 בפברואר 2002 | מאת

מסיבת המסכות של המחשבים יכולה להטיל צל ענק גם על העולם החיצוני.